"In de samenwerking zijn er binnen onze organisatie vaak misverstanden; afspraken blijken achteraf anders geïnterpreteerd te zijn. Men zegt bijvoorbeeld ja, maar doet nee."

Feedback op een goede manier geven en ontvangen is belangrijk voor een effectieve samenwerking. In deze training ligt de nadruk op écht het gesprek aangaan tijdens de feedback. Helder jouw boodschap verwoorden en oprecht nieuwsgierig zijn naar de beweegredenen van de ander.

In deze basistraining helder communiceren komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • De interpretatieladder
  • Aannames checken
  • Balans pleiten en vragen
  • Feedback geven en ontvangen
  • Primaire defensieve reacties

Duur: 1 dagdeel

helder communiceren sven meijer abnamro1“Vanuit ABN AMRO Hypotheken Groep hebben wij Helder-Communiceren benaderd voor het begeleiden van een teamsessie om ons team te laten groeien. Het resultaat: Een leerzame, maar ook hele leuke sessie met veel humor! Als team heel goed om ook weer eens op een andere manier met elkaar aan de slag te gaan. Het was zo’n succes dat we daarna nog de vervolgsessie hebben gehad.”
Sven Meijer, Communicatie Coördinator ABNAMRO