Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode met als doel inzicht te krijgen in wat er werkelijk speelt in een organisatie. Het laat onbewuste patronen zien die het optimaal functioneren van de organisatie of delen van de organisatie in de weg kunnen staan. Het brengt beweging in de onderstroom, waardoor mensen op een snelle manier dichter bij elkaar en dichter bij de klant en/of doelgroep komen.

Organisatieopstellingen kunnen effectief zijn bij  terugkerende vraagstukken waar de 'normale' aanpak niet tot een blijvende oplossing leidt.
Problemen als:

  • Wat is de reden dat alles zo stroef gaat in onze organisatie?
  • Hoe kan het toch dat wij onze doelen keer op keer niet behalen?
  • Hoe komt het dat iemand minder fuctioneert in een bepaalde functie dan dat je zou mogen verwachten op grond van opleiding, kwaliteiten en ervaring?
  • Wat maakt dat er leiderschapsproblemen zijn? Waarom kampen elkaar opvolgende leidinggevenden steeds met dezelfde problemen op een afdeling?
  • Waarom voelen mensen zich niet gehoord en begrepen? 
  • Waarom hebben medewerkers steeds de neiging te willen vertrekken?

Een organisatieopstelling maakt een vraagstuk letterlijk fysiek zichtbaar. 
Door representanten (voor bijv. een afdeling, MT, product, klanten etc.) in de ruimte te zetten, ontstaat er als het ware een 'tableau vivant' van het vraagstuk. En worden zo de relaties tussen mens, team en vraagstuk inzichtelijk.
Door de representanten te bevragen over hun plek en de relatie met de andere representanten in de ruimte, krijg de vraaginbrenger, die de opstelling vanaf 'de zijlijn' volgt, informatie over de onbewuste patronen. 
Vervolgens worden er verschllende herordeningen onderzocht in het opgestelde systeem waarmee oplossingsrichtingen getoetst kunnen worden.

In de opstellingen maken we gebruik van representanten die niet in de organisatie werken.